Thứ ba - 03/03/2015 Đường dây nóng: 043 56 65 135
Tìm kiếm nhanh English
Công đoàn quận Thanh Xuân: Vì lợi ích người lao động
Tin từ Quận Thanh Xuân

Công đoàn quận Thanh Xuân: Vì lợi ích người lao động - Ngày đăng: 14/8/2008
(ĐCSVN) - Phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn quận Thanh Xuân (thành phố Hà Nội) trong nhiệm kỳ II (2003-2008) được củng cố, phát triển về tổ chức, đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động… Tất cả những hoạt động đó đều vì lợi ích chính đáng của người lao động.
 

 bieu duong Công đoàn quận Thanh Xuân có 37.000 CVVCLĐ đang lao động, công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, viện nghiên cứu, trong đó có gần 5.000 lao động ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Trong đó, CNVCLĐ có trình độ đại học chiếm 20,1%, trình độ tay nghề bậc 3, bậc 4 trở lên chiếm 46%; văn hóa THPT là 62%, tiểu học và THCS là 17,8%.

Với số lượng đoàn viên công đoàn đông, còn một bộ phận chưa được đào tạo bài bản nhưng đời sống, việc làm của đội ngũ CNVCLĐ vẫn tương đối ổn định. Đạt được kết quả đó là do công đoàn quận luôn “Vì lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH góp phần xây dựng quận Thanh Xuân phát triển toàn diện, vững chắc”.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục đã góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ quận Thanh Xuân đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH. Trong đó, công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở được đặc biệt quan tâm thông qua việc tập trung chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ và cơ quan LĐLĐ quận, đã biên soạn tài liệu tuyên truyền miệng, mở các hội nghị chuyên đề, tạo đàm…; chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức tọa đàm xây dựng và thực hiện tiêu chí người CNVCLĐ Thủ đô “Tiến tiến – sáng tạo – đoàn kết – kỷ cương – giữ gìn môi trường – thanh lịch nhân ái”, tiếp tục đưa Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa vào chiều sâu, tuyên truyền các chủ đề kế hoạch hóa gia đình, cải cách hành chính…; tổ chức hàng trăm cuộc thi, thu hút hàng vạn lượt CNVCLĐ tham gia. Đã có trên 90% CNVCLĐ được tuyên truyền, hơn 3.000 CNLĐ được học ba bài chính trị cơ bản…

Bên cạnh đó, công đoàn các cấp đã chú trọng công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng trong CNVCLĐ, đặc biệt là ở những đơn vị có khó khăn về sản xuất kinh doanh, phản ánh kịp thời với cấp ủy và công đoàn cấp trên để chỉ đạo, phối hợp với cơ sở để động viên, giải thích cho CNLĐ đồng thời tìm các biện pháp, giải pháp khắc phục những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, lo đủ việc làm, ổn định đời sống cho người lao động…

Song song với công tác tuyên truyền, giáo dục, các tổ chức Công đoàn đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, đặc biệt phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”… đã thu hút đông đảo người lao động tham gia. 5 năm qua, đã có 23.876 lượt người được công nhận đạt tiêu chuẩn lao động giỏi, người tốt việc tốt các cấp. Phong trào đã phát huy được 13.192 sáng kiến, đề tài, giải pháp, làm lợi 162 tỷ đồng, được thưởng 976 triệu đồng. Phong trào đăng ký hoàn thành những công trình, sản phẩm đề tài mang tên những ngày kỷ niệm lớn của đất nước tiếp tục được phát huy và mang lại hiệu quả. Đã hoàn thành 72 công trình mang tên những ngày kỷ niệm lớn, trong đó có 32 công trình tiêu biểu được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội… tặng băng khen và gắn biển công trình… Nhìn chung, các phong trào thi đua đã phát huy được tính cực của quần chúng, tạo được không khí sôi nổi trong CNVCLĐ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo nên diện mạo một quận Thanh Xuân đang trên đà phát triển toàn diện.

Nhận thức được vai trò của mình là thực hiện có hiệu qủa chức năng tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của CNVCLĐ, hàng năm, Công đoàn quận đã chủ động phối hợp với các phòng, ban và các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra hàng trăm lượt các doanh nghiệp về việc thực hiện hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thành lập tổ chức công đoàn, hội đồng hòa giải cơ sở… Sau kiểm tra, nhiều doanh nghiệp đã mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ký hợp đồng lao động đúng luật cho người lao động. Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy được quan tâm hơn.

Các cuộc vận động xã hội, từ thiện luôn được Công đoàn quận quan tâm. 5 năm qua, Công đoàn quận Thanh Xuân đã xây dựng được 10 nhà tình nghĩa, phụng dưỡng 30 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng hàng trăm sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách với tổng số tiền trị giá hàng tỷ đồng, trợ cấp hàng trăm CNVLĐ gặp khó khăn… Những hoạt động đó đã có tác dụng to lớn giúp cho đoàn viên và người lao động gắn bó với tổ chức công đoàn.

Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh. Nhwngxx năm qua, đã thành lập mới 48 công đoàn cơ sở, kết nạp 3652 đoàn viên công đoàn. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động quận còn thường xuyên quan tâm đến việc kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng các ban chấp hành công đoàn cơ sở. Hàng năm đã có gần 400 lượt cán bộ công đoàn cơ sở được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tại các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn do Liên đoàn Lao động thành phố và quận tổ chức. Các hoạt động này đã góp phần nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 5 năm qua, tỷ lệ công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm tăng và đạt bình quân 73,7%, khối cơ sở ngoài quốc doanh đạt trên 42%

Từ các hoạt động đó, hàng năm công đoàn các cấp đã lựa chọn, giới thiệu hơn 1000 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp và đã có 977 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong đó có nhiều công nhân lao động và cán bộ công đoàn có năng lực trình độ được chọn cử vào các cơ quan lãnh đạo các cấp và có những đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển Quận nói riêng và Thủ đô nói chung…

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động của các cấp công đoàn trong quận Thanh Xuân cũng còn những hạn chế, như: một số công đoàn cơ sở, phong trào thi đua của CNVCLĐ chưa được tổ chức liên tục, còn hình thức, ít tác dụng động viên, chưa thu hút được đông đảo CNVCLĐ tự giác tham gia; vai trò đại diện công đoàn ở một số công đoàn cơ sở, nhất là khu vực ngoài quốc doanh còn hạn chế, việc tham gia quản lý, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện chính sách liên quan đến người lao động còn bị vi phạm; chất lượng tổ chức công đoàn ở một số cơ sở chưa cao, nhất là khu vực ngoài quốc doanh, một bộ phận lao động trẻ ở khu vực này ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị còn hạn chế…

“Hướng về cơ sở, coi công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, đội ngũ cán bộ công đoàn là yếu tố quyết định chất lượng phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn” được Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ III (2008- 2013). Hy vọng với những nỗ lực cố gắng của toàn hệ thống, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân sẽ làm tốt hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ.


theo thanhxuan.gov.vn
 Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY
  Họ tên:
   Email:
  Đơn vị công tác:
   Giới thiệu về bản thân:
   Hình ảnh của người tham gia:  
Nội dung (Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
Các tin mới đưa
Khai mạc giải Bóng đá nam cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang quận Thanh Xuân lần thứ I năm 2014 (28/8/2014)
Triển khai Kế hoạch hiến máu tình nguyện của cán bộ công chức, viên chức quận Thanh Xuân (8/8/2014)
Đánh giá công tác thực hiện Năm Trật tự và văn minh đô thị 2014 trong 7 tháng đầu năm 2014 (1/8/2014)
Sôi nổi, hào hứng Liên hoan “ Múa hát tập thể và ca khúc măng non” thiếu nhi quận Thanh Xuân hè 2014. (1/8/2014)
Các tin đã đưa
Công an quận Thanh Xuân khám phá nhiều án ma túy (14/8/2008)
Công bố thiết kế nút giao Thanh Xuân điều chỉnh (14/8/2008)
Chuyên mục quảng cáo
www.tamnguyen.vn - Thiết kế website chuyên nghiệp
www.quangcaoso.vn - Website quảng cáo rao vặt hàng đầu Việt Nam
www.raovatTOP.com - Website Rao vặt hàng đầu Việt Nam
Đào tạo SEO - Khóa học giúp bạn đưa hàng nghìn từ khóa lên top 1
www.webhoidap.com - Cộng đồng hỏi đáp Việt Nam
 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Lĩnh vực Nội vụ (1 - 2)
Lĩnh vực Giáo dục & ĐT (3 - 7)
Lĩnh vực Thanh tra (8 - 11)
Lĩnh vực Y tế (12)
L.vực Lao động TB&XH (13 - 78)
Lĩnh vực Tư pháp (79 - 113)
Lĩnh vực Văn hoá -TT (114 - 118)
L.vực Địa chính Đô thị (119 - 128)
Lĩnh vực Tài chính (129 - 130)
Đăng ký khai sinh trực tuyến
Đăng ký kết hôn trực tuyến
Nộp thuế nhà đất trực tuyến
 NHỮNG BÀI THƠ ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Lời ru của thầy.
Nhớ cô giáo trường làng cũ..
Lời chúc đầu xuân
QUÊ HƯƠNG
Vô Đề
Xuân Canh Dần – Mừng thọ các cụ cao tuổi
Tuổi cao
Cựu chiến binh giữa thương trường
Nụ cười Khương Mai
Hoan hô phụ lão Khương Mai
 THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
Phát động cuộc thi sáng tác Thơ, Ca khúc viết về Phường
Hoạt động bầu cử Quốc hội khoá XIII và HDND các cấp tại phường Khương Mai
Hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày thành lập phường Khương Mai
Báo cáo tổng kết HĐND Phường, nhiệm kỳ 2004-2011
Báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2009 và phươing hướng nhiệm vụ năm 2010
Báo cáo chuyên đề Sơ kết một năm thực hiện mô hình Tổ dân phố
Sơ kết công tác 3 tháng đầu năm 2009
 ĐÁNH GIÁ MỚI NHẤT
Nhai dầu mè có chữa được bách bệnh?
Kết quả thi viết chữ đẹp cấp Quận của trường Tiểu học Khương Mai năm 2009
Việt Nam cho phép tàu Mỹ vào lãnh hải tìm kiếm MIA
Khai mạc giải Bóng đá nam cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang quận Thanh Xuân lần thứ I năm 2014
Cây “hoàn ngọc” hay “Nhật nguyệt” hay “Cây con khỉ”
  DIỄN ĐÀN PHƯỜNG KHƯƠNG MAI
Tham gia, góp ý xây dựng Mô hình Tổ dân phố - phường Khương Mai
Các tổ chức, cá nhân quan tâm đến mô hình tổ chức hoạt động của Tổ dân phố ở phường, thị trấn xin đóng góp ý kiến và những kinh nghiệm quý báu để chúng tôi cùng trao đổi.
Rượu Tỏi (thần dược!!!)
E - phường
Gửi ý kiến »     Xem chi tiết  »